EP373. An epic journey of pushing the limits and never giving up with Rebecca Pacheco

https://traffic.libsyn.com/secure/fit2fat2fit/Ep_373_Pacheco.mp3 Rebecca Pacheco is a concert pianist, vocal coach, adventurer, and the first woman to complete the MotoDreamer Trans-Amazonian Challenge, where she covered nearly 10,000 miles in 52 days across 7 countries, all on a motorcycle. In this episode, Drew and Rebecca talk about his epic journey, what it took to prepare for such a … Read more

Carrot Cake French Toast Pan

This Carrot Cake French Toast Bowls has the dreamiest texture and is full of delicious carrot cake flavor. Each bite is made with wholesome carrots, walnuts, raisins and sweet maple syrup. Carrot cake French toast. perfect breakfast Elevate your next Mother’s Day brunch, Easter morning, or regular weekday breakfast with this easy Carrot Cake Overnight … Read more

Is Jackfruit Good for Diabetes? Find Out

Jackfruit is an outstanding fruit native to India but growing worldwide as a meat alternative. It is a giant fruit regularly ripening to 20- 55 pounds or 10-25 kg with yellow flesh and rough green skin. Jackfruit is rich in nutrients and contains carbohydrates, proteins, vitamins, minerals and phytochemicals. Also, it has the composition of … Read more

How mindfulness and meditation can help you lose weight

Do you know what the biggest contributing factor to achieving any goal in life is? The answer is very simple and maybe you already know it. The biggest factor is called “Focus”, which can help you achieve even the most difficult goals in life. And when it comes to achieving your weight loss goal, focus … Read more

Works for cookies. spring cleaning

I think I write a post like this every year, but this is the time of the year where I’m really anxiously waiting for the weather so I can start spring cleaning. So funny, right? 😉 There are so many things I want to work on, but it’s too cold outside to wash the windows … Read more

PCOS-ի 4 տեսակ՝ տարբեր պատճառներով և բուժման տարբերակներով

Մենք բոլորս գիտենք, որ անկանոն դաշտանները և քաշի ավելացումը PCOS-ի (Պոլիկիստիկ ձվարանների համախտանիշ) ընդհանուր ախտանիշներն են, սակայն քչերն են գիտակցում, որ կան. չորս PCOS-ի տեսակները տարբեր պատճառներով և բուժման տարբերակներով: Ձեր PCOS-ի ախտանիշները բուժելու և վերացնելու ամենաարագ ճանապարհը իմանալն է, թե ինչ տեսակի PCOS ունեք: Դուք կարող եք դա պարզել՝ պատվիրելով լաբորատոր թեստի հավաքածու, այնուհետև … Read more

The Ultimate 7-Day Gym Diet Plan Chart

When it comes to nutrition, things can become overly complicated. However, it is clear that nutrition has a huge impact on the progress that you make in the gym. This article will highlight a number of considerations that must be made and applied in order to bring about substantial changes. In addition, it will also … Read more

Instant Pot Shredded Chicken (Fresh or Frozen)

Wondering how to make shredded chicken in the Instant Pot? Look no further. This easy casserole shredded chicken recipe is ready in less than 20 minutesand will easily become a staple in your home meal prep. Season with your favorite spices or sauce and you have an easy and delicious meal. Shredded Chicken (Instant Pot) … Read more